Kedves szerzőnk: Nora Roberts
Kellemes olvasást kívánunk!

Heti kétszer új részeket közlünk kedvenc íróink regényeiből. Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy az online regények szerzői joga értelmében a történetek kizárólag olvasásra engedélyezettek. Azok magánhasználaton kívüli másolása, terjesztése, közzététele büntetőjogi felelősséget von maga után!

Baby Orang Utan hanging from a rope

Kalandos nyárelő

19. FEJEZET: Halovány reménysugár

Érezte, ahogy a két férfi magával vonszolja bizonytalan sorsa felé. Némán küzdött a halállal, miközben majdnem elájult a durva bánásmódtól.
– Súlyokat kötözhetnénk a testére, és bedobhatnánk a vízbe az Elyssa mellett – javasolta az egyikük.
– Túl rizikós, mert rövidesen jön az apály – mondta a másik.
Isabel gyanította, hogy Pisco és Punch, a két csempész kezébe került.
– Megvárhatnánk az apályt. Gyerünk…
– Várj csak! – mormolta a társa. – Itt jön az az akadékoskodó alak.
– Nocsak, dr. Calhoun! – köszönt a másik gazember megjátszott örömmel. – Minő boldogság, hogy itt láthatom.
Isabel érzékei hirtelen életre keltek. A sarkon álló utcai lámpák rájuk vetülő, homályos fénygömbjén túl mintha körvonalakat és árnyakat látott volna. A feje hátrahanyatlott, és viharvert kalapja szegélye alatt kipislogva észrevett egy nyitott lovas kocsiban ülő alakot.
– Úgy tűnik, hogy a barátja nincs túl jó formában, Mr. Pisco – mondta egy új hang.
Dr. Calhoun, gondolta Isabel, s érezte, hogy lassan ismét visszasüllyed az eszméletlenség homályába. A vér végigcsorgott a hátán.
– Aha, pontosan – vonta meg a vállát Pisco. – Csak segítünk neki, ennyi az egész.
Isabel próbált megszólalni, hogy felhívja az orvos figyelmét szorult helyzetére. A száján azonban csak egy füttyszó és egy horkantás egyvelegéhez hasonló hangot tudott kipréselni.
– Nem sietek sehová, úgyhogy elvihetem – ajánlotta Calhoun.
– Erre semmi szükség, uram. Már majdnem ott vagyunk.
– Majdnem hol vannak? – kérdezte az orvos. – Mire készülnek, fiúk?
– Jobban tenné, ha nem avatkozna a dolgunkba, doki – szólalt meg a másik börtöntöltelék. – Nem merészkedünk a maga területére, és ugyanezt a szívességet kérjük viszonzásképpen.
– Ez a fiú olyan fiatal, hogy még nem is serkent ki a szakálla – jegyezte meg Calhoun.
– Ahhoz viszont elég idős, hogy adósságot csináljon a tengerészotthonban.
A tengerészotthonban? Isabel semmi ilyesmit nem tett. Ismét megpróbálkozott azzal, hogy felhívja magára a figyelmet, de egy gurgulázó hangon kívül más nem jött ki a torkán.
– Szép próbálkozás, doki, de az az igazság, hogy a tengerészélet kifejezetten jót fog tenni ennek a kölyöknek. A szokásosnál kicsit jobban kedveli az ópiumos Shanghai dohányt.
– Ezek szerint mostanában kábítószerfüggők gyógyításával foglalkoznak – mondta dr. Calhoun.
A gazfickók egyike felnevetett, mintha Calhoun valami jó viccet sütött volna el.
– Viszlát, uram, mennünk kell! – vetette oda végül az orvosnak.