Kedves szerzőnk: Nora Roberts
Kellemes olvasást kívánunk!

Heti kétszer új részeket közlünk kedvenc íróink regényeiből. Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy az online regények szerzői joga értelmében a történetek kizárólag olvasásra engedélyezettek. Azok magánhasználaton kívüli másolása, terjesztése, közzététele büntetőjogi felelősséget von maga után!

Baby Orang Utan hanging from a rope

Kalandos nyárelő

8. FEJEZET: Élénk eszmecsere

Isabelnek úgy rémlett, mintha hallotta volna már valahol dr. Calhoun ismerősnek csengő nevét. A barátnőjének, Helenának a nővére, Abigail, a házassága révén Mrs. Calhoun lett. A név valószínűleg hétköznapi, gondolta, mégis eltöprengett azon, van-e kapcsolat a két ember között. Mocorogni kezdett az ülésen, s a lábával véletlenül felborította az utazótáskáját, amelyről majdnem megfeledkezett. A Helenának szánt levél mellett több más holmi is a padlóra borult.
– A fene vigye el! – mormolta összeszorított foggal, miközben lehajolt, hogy összeszedje a dolgait.
– Segítenék, de… – mondta Mr. Reaves, és sajnálkozva megbilincselt kezére nézett.
Isabel gyorsan felkapkodta legszemélyesebb holmijait, és visszapakolt a táskájába. Amikor felnézett, látta, hogy Kit Reaves újonnan éledt érdeklődéssel fürkészi. Az arca bíborszínbe borult és az ablak felé fordult, amelyen keresztül szemügyre vehette a viharos égig húzódó, hosszú, üres szántóföldeket.
Elmondhatta magáról, hogy a szó szoros és átvitt értelmében is messzire jutott. Micsoda álmokat dédelgetett, amikor tengerre szállt és elhagyta Angliát! Milyen reményteljes és naiv volt akkoriban.
– Miért utazik, Isabel? – kérdezte a férfi halkan. – Mit keres annyira?
Jóságos ég! Ennyire könnyen kiismerhető, vagy utastársa pontosan tudja, hogy min megy keresztül? Hátradőlt a rojtokkal díszített, aranyszínű velúrülésen.
– Miért keresnék bármit is? A keresgélés mindig csak bosszúsággal jár.
– Nem gondolt még arra, hogy megállapodjon? Esetleg férjhez menjen? – kérdezte Kit Reaves, s az egyik szemöldökét olyan félreérthetetlen módon vonta fel, hogy Isabel rettentő zavarba jött tőle. – A legtöbb nő erre vágyik.
– Én nem vagyok olyan, mint a legtöbb nő.
– Ezek szerint maga házasságellenes? A szabad szerelem eszméjét támogatja? – kérdezte nevetve a férfi. – Maga meg én sok mindenben hasonlítunk egymásra.
Milyen érdekes ember! Úgy tűnt, a haramiakülső mögött egy kifejezetten elmés útitárs bújik meg. Egy művelt törvényenkívüli, aki kíváncsivá tette és felkeltette az érdeklődését. Ennek ellenére igyekezett távol tartani magát tőle.
– Semmi bajom a házassággal – védekezett Isabel. – Sőt, amikor először keltem útra, a célom az volt, hogy férjet találjak magamnak.
– És miért nem járt sikerrel?
– Nem találtam olyan jelöltet, aki megfelelt volna a kívánalmaknak.
– Talán ésszerűtlenül magasak az elvárásai.
Isabel elhúzta a száját.
– A leendő férjemnek csak két dolognak kellene eleget tennie. Ő is házasodni akarjon…
– És mi a másik?
– Hogy milliomos legyen.
Kit Reaves halkan füttyentett.
– Nem csoda, hogy csalódott.
– A küldetésem korántsem tűnt lehetetlennek. Az angol nemesek folyton a pénz miatt kötnek házasságot. A vikomtok és a grófok gyakran jönnek Amerikába menyasszonyt keresni, mivel a leendő feleség hozományából futja az angol nemesek szerencsejáték-adósságaira és az ősi birtokok rendbetételére. Az amerikai örökösnők tökéletesen megfelelnek erre a célra, hiszen a folyamatosan épülő vasútvonalakból és a fejlődő acéliparból jókora bevételre számíthatnak a tehetős családok. Külön nevet is adtak az ilyen hölgyeknek Angliában: Penny Princessnek nevezték el őket. – Isabel megcsóválta a fejét. – Réges-régen én is azt hittem, hogy követhetem ezeknek a férfiaknak a példáját, de tévedtem.
– Nem talált magának milliomost?
– Egek, az volt a könnyebb rész! Rengeteg olyan férfival hozott össze a sors, akik hatalmas vagyonnal rendelkeztek, és a legtöbbjük el is akart venni feleségül. A gond csak az volt – és meg kell jegyeznem, most is ugyanez a problémám –, hogy nem akartam hozzájuk menni – vallotta be Isabel, miközben az elsuhanó tájat figyelte, és a síneken zakatoló vaskerekek megnyugtató zenéjét hallgatta. – Azt akartam, hogy én rendelkezzem a saját életem felett.